fbpx

Privacy Policy

Privacyverklaring SLIMCAB BV

Deze website is eigendom van:

SLIMCAB BV

T: 0486 86 61 87

T: 0491 75 77 05

BTW-nummer:

[email protected]

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan SLIMCAB BV of rechthoudende derden.

Privacy beleid

SLIMCAB BV hecht belang aan uw privacy en verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden om uw vragen te beantwoorden en uw bestelling op te volgen.

Verwerking persoonlijke gegevens

SLIMCAB BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van SLIMCAB BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan SLIMCAB BV verstrekt. SLIMCAB BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

Doel van deze gegevensverzameling

SLIMCAB BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan SLIMCAB BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Bewaring gegevens

SLIMCAB BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit, kunt u een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. SLIMCAB BV zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Delen met derden

SLIMCAB BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

SLIMCAB BV neemt in acht dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. Enige inbreuk op de privacy door derden zal SLIMCAB BV niet verantwoordelijk worden geacht.

Websitebezoeken

Op de website van SLIMCAB BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. SLIMCAB BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

SLIMCAB BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Ad- words-advertenties van SLIMCAB BV bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan SLIMCAB BV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. SLIMCAB BV heeft hier geen invloed op. SLIMCAB BV heeft Google geen toestemming gegeven om via SLIMCAB BV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beveiligen

SLIMCAB BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde

wijziging tegen te gaan. De website van SLIMCAB BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door SLIMCAB BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met SLIMCAB BV op via info@ yourcocon.com. Yourcocon.com is een website van SLIMCAB BV.

De beheerder van deze website

www.yourcocon.be wordt gepubliceerd en beheerd door SAVA.

Beheer hier je cookievoorkeuren

Bekijk hier je cookiegeschiedenis

DatumVersieToestemmingen